top of page

Publicaties-boeken

DADIZELE " De geschiedenis van een dynamisch dorp en bedevaartsoord ".           
door Jozef Dessein

Jozef Dessein werkte voor dit boek samen met de heemkundige kring. De auteur werd geboren te Dadizele op 22 december 1940 en tot priester gewijd te Dadizele op 16 juli 1966. Hij was licentiaat kerkelijk recht en kandidaat geschiedenis. Hij werd benoemd tot leraar van het Sint-Leocollege te Brugge (1969-1971). Van 1972 tot 1982 was hij proost van de Christelijke arbeidersbeweging in Brugge, in 1981 en 1982 was hij eveneens districtsvicaris van de kust. Vanaf september 1982 was hij proost van de K.A.V., de Christelijke Arbeiders Vrouwenbeweging, dit tot januari 1991. Sedertdien was hij pastoor-deken in Oostende en vanaf 1994 ook vicaris van de kust in het bisdom Brugge. Hij kreeg eervol ontslag op 07 april 2011 als deken van het dekenaat Oostende en pastoor-moderator in de federatie Oostende-Centrum. Hij overleed in Oostende op goede vrijdag 22 april 2011.

Dit boek is uitverkocht.

EEN KLEINE JONGEN IN DE GROTE OORLOG door Daisy Decoene

Sylvère Dezegher was twaalf toen WO I uitbrak. Hij woonde op de Dadizeelse wijk "de Deizelhoek" aan de grens met Ledegem. Tot oktober 1917 bleef hij er wonen. Daarna moesten hij en z'n familie op de vlucht naar Herne. In zijn oorlogsherinneringen lezen we hoe hij de oorlog heeft beleefd.

Dit verhaal gaat niet over regimenten of eskaders maar over de ervaringen van een jongen die als puber het begin van de oorlog meemaakte en met de verantwoordelijkheden van een volwassen man de bevrijding beleefde. Het boek is aangevuld met de herinneringen van die andere Dadizelenaar , Hector Bekaert, die ons meer vertelt over de gebeurtenissen in het centrum van Dadizele.

Het boek kan verkregen worden bij onze heemkundige kring tegen de prijs van 25 Euro.

WOORDENBOEK VAN HET DEIZELS door
Hein Vanden Bulcke

Het boek werd uitgegeven in samenwerking met de Heemkundige Kring.

De auteur Hein Vanden Bulcke is geboren op 21 januari 1971. In Dadizele doorliep hij kleuter en lager onderwijs. Daarna ging hij naar het Sint-Aloysiuscollege te Menen waar hij Latijn-Grieks volgde om ten slotte in Gent af te studeren als licentiaat vertaler. Tijdens zijn studies volgde hij ook het vak dialectologie.

Beroepshalve is hij werkzaam als vertaler in een vertaalbureau te Oostduinkerke waar hij na zijn huwelijk ook ging wonen.

Voor hij naar de kust trok was hij erg actief in het verenigingsleven in Dadizele. Zo was hij jarenlang leider in de Chiro, werkte mee in het JOC, organiseerde Blockrock, hielp kindertheater organiseren met Kian, enz.

Met dit boek komt er een voorlopig einde aan jaren volgehouden noteren, analyseren en toelichten van het dialect van Dadizele.

Dit boek is spijtig genoeg uitverkocht.

De glasramen van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Dadizele. Alma Samyn en Daisy Decoene.

In de middeleeuwen waren ornamenten en glasramen van de kathedralen een open boek om de gelovigen te laten kennismaken met de Bijbelverhalen. De glasramen van de basiliek illustreren in hoofdzaak het leven van Maria. Ze belichten ook enkele passages uit de geschiedenis van Dadizele, met bijzondere aandacht voor de kasteelheren, die steeds de weldoeners van de kerk waren.

Het boek kwam er dan zij een samenwerking tussen de VVV, de parochie, de Heemkundige Kring Dadingisila vzw en met de financiële steun van TERF. Ten behoeve van de vele binnen- en buitenlandse bedevaarders en toeristen is het boek tweetalig.

Er zijn nog enkele exemplaren voorradig. Verkoopprijs: 15 Euro, verkrijgbaar in de winkel van de basiliek, infokantoor toerisme en bij de Vzw Heemkundige Kring Dadingisila. 

Het boek telt 77 bladzijden en toont 50 foto's in kleur. 

100 x Dadizele in Wereldoorlog I- Leven onder de bezetting door Daisy Decoene.

Geen grote verhalen noch militaire geschiedenis, maar een kijkboek waar iedere keer nieuwe details zullen opvallen en hun eigen verhaal vertellen. Met unieke foto's van talrijke verzamelaars.

Diverse thema's komen aan bod: de inval, de bezetting door de Duitsers, de vlucht naar veiliger oorden, de beschieting, de verplichte tewerkstelling, de terugkeer en de heropbouw.

Verkoopprijs: 30 euro te verkrijgen bij de vzw.Heemkundige Kring Dadingisila.

DADIZELE HET SPEELPLEIN
zoals pastoor DEWEER het zag en zijn pen het schreef door Noël Devos.

Wijlen Noël Devos, de laatste burgemeester van Dadizele, heeft opzoekingen gedaan in het archief van de Dadizeelse heemkundige kring en heeft de parochiebladen uitgeplozen naar informatie over het "Deizelpark".

Dit resulteerde in een boek van 100 bladzijden, dat in samenwerking met de heemkundige kring Dadingisila werd gepubliceerd.

Dit boek is uitverkocht.

bottom of page