top of page

De heemkundige kring Dadingisila onderscheidt zich van de andere heemkundige kringen door het fonds de Croix. Het fonds bevat meer dan 19.000 stuks archief van de familie de Croix de dadizeele en aanverwanten. Het archief beslaat 500 jaar geschiedenis ( vanaf ongeveer eind 1300 tot 1900 ) van ons dorp, de helft van West-Vlaanderen en een groot deel van Noord- Frankrijk. In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd was de familie de Croix heel belangrijk en bezat naast een grote rijkdom ook veel macht. Door huwelijken en erfenissen groeide hun bezit en rijkdom gestaag. 

 

Dadizele heeft veel aan hen te danken, scholen, een rusthuis, boerderijen en andere eigendommen zorgden voor de bloei van ons dorp. Door hun aanzien, bezochten voorname edellieden ons kleine Dadizele en zorgden op deze manier voor handel en bedrijvigheid.

 

Het archief kwam beetje bij beetje in ons bezit vanaf eind 1993 via de inmiddels overleden erfgenamen van het kasteel van Dadizele en via openbare en privéverkopen tussen juni 2001 en september 2005. Af en toe mogen we ook schenkingen ontvangen. Het archief is nog niet compleet maar we blijven ijveren om het volledig bijeen te sprokkelen.

Veel van de documenten, boeken en registers die behoren tot het patrimonium van het archief “de Croix” zijn van unieke aard en ten gevolge van hun ouderdom (sommige dateren uit de 14e en 15e eeuw), zeer kwetsbaar.

Anderzijds bevatten ze belangrijke informatie die voor veel mensen interessant is. Fysieke consultatie van deze werken houdt evenwel een ernstig gevaar van beschadiging in. Sommige werken zijn er nu al zo slecht aan toe dat elke manipulatie vermeden moet worden.

Om verdere beschadigingen te voorkomen werd dan ook beslist het archief te digitaliseren zodat in de nabije toekomst verdere manipulatie van de originele documenten overbodig is. Dit titanenwerk is nu volop bezig.

 

Daisy Decoene

Voorzitster 

bottom of page