Fonds de Croix

De heemkundige kring Dadingisila onderscheidt zich van de andere heemkundige kringen door het fonds de Croix. Het fonds bevat meer dan 19.000 stuks archief van de familie de Croix de dadizeele en aanverwanten. Het archief beslaat 500 jaar geschiedenis ( vanaf ongeveer eind 1300 tot 1900 ) van ons dorp, de helft van West-Vlaanderen en een groot deel van Noord- Frankrijk. In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd was de familie de Croix heel belangrijk en bezat naast een grote rijkdom ook veel macht. Door huwelijken en erfenissen groeide hun bezit en rijkdom gestaag. 

 

Dadizele heeft veel aan hen te danken, scholen, een rusthuis, boerderijen en andere eigendommen zorgden voor de bloei van ons dorp. Door hun aanzien, bezochten voorname edellieden ons kleine Dadizele en zorgden op deze manier voor handel en bedrijvigheid.

 

Het archief kwam beetje bij beetje in ons bezit vanaf eind 1993 via de inmiddels overleden erfgenamen van het kasteel van Dadizele en via openbare en privéverkopen tussen juni 2001 en september 2005. Af en toe mogen we ook schenkingen ontvangen. Het archief is nog niet compleet maar we blijven ijveren om het volledig bijeen te sprokkelen.

 

Daisy Decoene

Voorzitster