Digitalisering archief "de Croix"

Probleem:

Veel van de documenten, boeken en registers die behoren tot het patrimonium van het archief  “de Croix”  zijn van unieke aard en tengevolge van hun ouderdom ( sommige dateren uit de 14e en 15e eeuw), zeer kwetsbaar.

Anderzijds bevatten ze belangrijke informatie die voor veel mensen interessant is. Fysieke consultatie van deze werken houdt evenwel een ernstig gevaar van beschadiging in. Sommige werken zijn er nu al zo slecht aan toe dat elke manipulatie vermeden moet worden.

Oplossing:

Met een scanner en een fototoestel kunnen we zelfs de meest fragiele boeken en registers verwerken zonder dat er gevaar is voor beschadiging van hun kwetsbare pagina's en rugbindingen. Een andere mogelijkheid is het professioneel aanpakken.

Professioneel:

De scans nemen met een (hybride) scanner die uitgerust is met een aanpasbare boekendrager met balancerende draagplaten. Dit laat toe de boeken te openen zonder dat er enige druk of spanning ontstaat op de pagina's of de bindingen. Minpunt hier is het prijskaartje.

Doel:

De fragiele, waardevolle boeken, documenten en registers kunnen dan veilig in het archief opgeborgen blijven, zodat elk risico op verdere beschadiging vermeden wordt.

Praktisch:

Op termijn een digitale archiefbank uitbouwen zodat die voor iedereen vlot raadpleegbaar is via de pc met aangepast scherm in de leeszaal van ons lokaal. Later kunnen we eventueel overwegen om de consultatiemogelijkheid van bepaalde delen of van de volledige archiefbank, uit te breiden voor online raadpleging via het internet .

Doelpubliek:

In feite is iedereen ons doelpubliek. Ook wie maar iets van interesse heeft in de geschiedenis van Dadizele en de familie “de Croix”.

Onze betrachting is het archief, waarvan velen het bestaan niet afweten en zeker de inhoud niet kennen, bekend maken.

Praktisch:

Het samenstellen van een groep personen waarmee we ons project zouden kunnen verwezenlijken.

We zouden kunnen opteren voor een lay-out , die vlot raadpleegbaar is en werkt op sleutelwoorden.

De pagina van het document op het scherm moet vermelden :

Het archiefnummer, korte inhoud (tekst) , foto(scan) in Jpeg of Gif van het document , datering en de raadpleegbare transcriptie van het document in pdf.

Apparatuur:

-         Degelijk digitaal fototoestel

-         Scanner ( Professionele scanner: Zeutschel OS12002 Advanced )

-         Laptop/desktop

-         Copystand

Opslag:

-         Draagbare externe harde schijf ( opslagcapaciteit min. 3 terabyte )

-         Harde Schijf (Backup) ( opslagcapaciteit min. 3 terabyte)

Software:

-         Software voor de inventarisering en het toegankelijk maken van het archiefmateriaal   (bvb. Filemaker pro).

-         Scansoftware: Omniscan

 

Fase 1:

-         Het kiezen en eventueel aankopen/huren van het juiste materiaal (dat financieel haalbaar is) om deze  opdracht naar een goed einde te brengen.

-         Inventaris opmaken van alle fragiele en beschadigde stukken in het archief.

-         Het verwezenlijken van de lay-out met de archiveringssoftware zodat we een visueel aantrekkelijk programma hebben.

-         beginnen met het digitaliseren van de fragiele en beschadigde stukken.

Fase 2:

-         Rest van het archief (+- 14.000 stukken) archiveren en digitaliseren.

Fase 3:

-         Toegankelijk maken voor het grote publiek.

Besluit en opmerkingen:

-         Het zal een werk worden van lange adem. Als je weet dat men alleen al voor het archief van het kasteel van Bornem (ongeveer identiek aan het archief de Croix, maar groter) vijf jaar bezig geweest is,enkel met het digitaliseren van de documenten .

 

-         Momenteel zijn we begonnen met het digitaliseren van alle stukken. (zie fase 2)